Uusi elämäntilanne voi aiheuttaa haasteita

Armeijassa itsenäinen arki vaihtuu yhteisesti aikataulutettuun päivärytmiin, joka eroaa kurinalaisuudessaan useimpien varusmiesten siviilielämästä. Myös oman yksityisen reviirin pieneneminen saattaa olla uusi kokemus.

Varusmiespalveluksen suorittamiseen saattaa liittyä ennakkoluuloja. On tärkeää miettiä jo etukäteen, mitä palveluksen suorittamiselta haluaa. Miten haluat hyödyntää varusmiespalveluksen tarjoamat kokemukset, haasteet ja opit?

Siviilielämä palveluksen aikana

Varusmiespalvelus ja siviilielämä eivät aina ole helposti yhdistettävissä. Esimerkiksi ihmissuhteiden ylläpitäminen voi olla haasteellista. Iltavapaat, viikonloput ja lomat ovat niitä hetkiä, jolloin sinulla on mahdollisuus siviiliasioiden hoitamiseen.

Iltavapaille pääsee yleensä klo 18.00–21.00. Tällöin saa yleensä liikkua myös kasarmialueen ulkopuolella. Vaihtoehtoisesti voit ottaa vastaan vieraita varuskunnan sotilaskodissa. Palveluksen alussa iltavapaita on tavallista vähemmän.

Viikonloppuvapaan saa viettää haluamallaan tavalla. Useimmilla varusmiehillä viikonloppu kuluu levätessä palvelusviikon rasitusten jälkeen seurustelukumppanin, puolison, perheen tai ystävien seurassa. Aiempien varusmiesten kokemukset osoittavat, että runsas juhliminen, alkoholinkäyttö ja unirytmin rikkoontuminen voivat vaikeuttaa arkeen paluuta viikonlopun jälkeen. Pieni päiväraha ei myöskään kata juhlimisesta syntyviä kuluja.

Ilta- ja viikonloppuvapaan lisäksi varusmiespalveluksessa on arkena keskimäärin yksi lomapäivä kuukaudessa ja palveluksen lopussa hyvin suoritetusta palveluksesta ansaittujen kuntoisuuslomien ansiosta useampia lomapäiviä. Pisimmän palvelusajan suorittavilla varusmiehillä lomia voi kertyä jopa kokonaisten viikkojen ajaksi.

Miten jaksaa palveluksessa?

Avoin ja positiivinen asenne auttavat. Riittävä ravinto, uni ja liikunta ovat hyvän olon perusedellytyksiä. Joskus ongelmia ei voi kuitenkaan ennakoida.

Kun varusmiespalvelus tuntuu vaikealta tai sen suorittamisessa ilmenee ongelmia, kannattaa kääntyä paitsi oman lähipiirin myös armeijan kouluttajien, sotilaspastorin tai sosiaalikuraattorin puoleen. Sotilaspastori tarjoaa tukea ja apua kaikille varusmiehille heidän vakaumuksestaan riippumatta.