MITÄ TARKOITTAA?

Asevelvollisuus

Asevelvollisuus on osa maanpuolustusvelvollisuutta, joka koskee jokaista Suomen kansalaista. Asevelvollisuus perustuu lakiin. Tärkeää on muistaa, että varusmiespalvelus ei ole sama asia kuin asevelvollisuus, vaan asevelvollisuus koostuu lisäksi esimerkiksi kutsunnoista ja kertausharjoituksista.

KUKA ON?

Asevelvollinen

Jokainen suomalainen mies on asevelvollinen, kun taas jokainen kansalainen on maanpuolustusvelvollinen. Asevelvollisuus alkaa 18-vuotiaana ja päättyy kun henkilö täyttää 60 vuotta.

MITKÄ OVAT?

Kutsunnat

Käytännössä ensimmäisen kosketuksen asevelvollisuuteen saa kutsunnoissa, jotka järjestää Puolustusvoimat yhdessä kunnan kanssa. Kutsunnoissa tarkastetaan asevelvollisen palveluskelpoisuus eli se, onko hän sopiva suorittamaan varusmiespalveluksen. Kutsunnoissa asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen, uudelleentarkastettavaksi tai vapautetuksi. Myös siviilipalvelushakemukset hyväksytään kutsunnoissa.

MIKÄ ON?

Varusmiespalvelus

Varusmiespalvelus on osa asevelvollisuutta. Se on asevelvollisuuden pitkäkestoisin ja monelta osin merkittävin osa. Varusmiespalveluksen aikana aselvollisille annetaan sotilaskoulutusta.
Sotilaskoulutuksen tavoitteena on, että asevelvollinen voidaan varusmiespalveluksen päätteeksi siirtää reserviin osaksi sodan ajan joukkoja. Yksittäisen varusmiehen näkökulmasta varusmiespalvelus onkin lähinnä opiskelua, joka koostuu oppitunneista, maastossa annetusta koulutuksesta sekä oppien soveltamisesta erilaisissa harjoitustilanteissa.

KUKA ON?

Reserviläinen

Kun varusmiespalvelus päättyy, asevelvollinen sijoitetaan reserviin ja hänestä tulee reserviläinen. Käytännössä reservi koostuu eri sodan ajan joukoista, jotka kutsuttaisiin palvelukseen kriisitilanteessa.
Koko suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän tavoite on toimiva reservi, jonka varaan maamme puolustus pitkälti nojaa.

Varusmies-elokuva

Lisätietoa varusmiespalveluksesta löydät esimerkiksi oheiselta Puolustusvoimien tuottamalta videolta. Videolla selostetaan hyvin esimerkiksi varusmiespalveluksen rooli sekä eri puolustushaarojen tehtävät. 

Tätä sivustoa ylläpitävä Varusmiesliitto ei kuitenkaan ole samaa mieltä kaikista videon väitteistä: erityisesti varusmiesten toimeentulossa ja huolenpidossa on vielä puutteita.