Toimeentulo

Varusmiesten sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten toimeentulo lepää kahden tukipilarin varassa: päivärahan ja sotilasavustuksen.

Päivärahan lisäksi asevelvollisten toimeentulo on pyritty järjestämään Kansaneläkelaitoksen eli Kelan maksamalla sotilasavustuksella. Toisin kuin päivärahaa, sotilasavustusta maksetaan vain osalle asevelvollisista. Sotilasavustus jaetaan perusavustukseen, asumisavustukseen ja erityisavustukseen.

Kelan mukaan perusavustuksen tarkoitus on ”kattaa asevelvollisen omaisten jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot, joihin perheen nettotulot eivät riitä”. Perusavustusta maksetaan siis asevelvollisen sijaan tämän omaiselle. Logiikka on, että jos perheen toinen puolikas viettää aikansa kasarmilla viiden euron päiväkorvauksella, kohdistuu taloudellinen rasite koko perheeseen.

Asumisavustusta maksetaan – hieman yksinkertaistettuna – omillaan asuville varusmiehille. Avustus määräytyy asevelvollisten todellisten asumiskustannusten mukaan ja voi kattaa vuokran, yhtiövastikkeen, erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, asuntolainojen korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon hoitomenot.

Erityisavustus on harkinnanvarainen, ja sen maksamisesta päättää Kela. Erityisavustukseen voivat oikeuttaa esimerkiksi tietyt terveydenhoitomenot ja lasten hoitoon liittyvät menot.

Varusmiesliiton näkemyksen mukaan varusmiesten toimeentulo ei usein riitä kattamaan kaikkia palveluksen aikaisia kustannuksia. Erityisen huonossa asemassa ovat omillaan asuvat varusmiehet, joiden taloudellisen tilanteen parantaminen on yksi Varusmiesliiton kärkitavoitteista. Tulevan varusmiehen onkin hyvä ottaa tämä huomioon omia raha-asioita suunnitellessaan: vanhempien tuki tai omiin säästöihin turvautuminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi.

Alta löydät joitain esimerkkitilanteita varusmiesten toimeentulosta palveluksen aikana. Esimerkkien avulla voit pohtia, minkälaisia haasteita palvelus voi asettaa sinun toimeentulollesi. Asiaa kannattaa pohtia huolella jo ennen palvelusta, ja hankkia tarvittavat lisätiedot tukimuodoista ja niiden hakemisesta Kelan verkkosivuilta tai esimerkiksi asevelvollisia palvelevan Kysy Kelasta -palvelun kautta.

Lapsuudenkodissaan eli yhdessä vanhempiensa kanssa asuvan varusmiehen toimeentulo koostuu pelkästä päivärahasta, jonka määrä kasvaa palveluksessa vietettyjen päivien myötä.

Vanhempiensa kanssa asuvan varusmiehen on hyvä keskustella toimeentulostaan heidän kanssaan ennen palvelukseen astumista. On tärkeää, että myös vanhemmille muodostuu realistinen kuva varusmiehen tilanteesta.

Varusmiesliiton näkemyksen mukaan päivärahan taso riittää vanhempiensa kanssa asuvan varusmiehen kasarmilla syntyviin kustannuksiin. Asumiseen, ruokaan tai suurempiin palveluksen aikaisiin hankintoihin päiväraha ei riitä.

Vuokralla asuvien varusmiesten toimeentulo nojaa päivärahaan ja asumisavustukseen. Tietyissä tilanteissa varusmies voi saada myös erityisavustusta.

Asumisavustus kattaa varusmiehen todelliset vuokra-asumismenot, eli käytännössä vuokran sekä lämmityksen, vesimaksun ja sähkö- ja kaasumaksut, jos ne eivät jo sisälly vuokraan. Asumisavustus ei kuitenkaan kata esimerkiksi kotivakuutusta. Lisäksi ulkopuolelle jäävät puhelinkulut, laajakaista, viikonloppujen ruokailut ja moni muu arkinen kustannus.

Omillaan asuvan varusmiehen onkin erittäin tärkeää pohtia omaa taloudellista tilannettaan tarkkaan ennen palvelusta. Käytännössä monen kohdalla vaihtoehdoiksi jäävät omiin säästöihin tai esimerkiksi omien vanhempien tai muiden läheisten taloudelliseen apuun turvautuminen.

Lisää sotilasavustuksesta voit lukea Kelan sivuilta.

Omistusasunnossa asuvan varusmiehen toimeentulo nojaa päivärahaan ja asumisavustukseen. Tietyissä tilanteissa varusmies voi saada myös erityisavustusta.

Asumisavustus kattaa varusmiehen omistusasunnon asumismenot eli yhtiövastikkeen, asuntolainojen korot sekä omakotitalon hoitomenot. Muita elämisen kustannuksia asumisavustus ei kata.

Omistamassaan asunnossa asuvan varusmiehen onkin hyvä pohtia omaa taloudellista tilannettaan tarkkaan ennen palvelusta. Käytännössä monen kohdalla vaihtoehdoiksi jäävät omiin säästöihin tai esimerkiksi omien vanhempien tai muiden läheisten taloudelliseen apuun turvautuminen.

Lisää sotilasavustuksesta voit lukea Kelan sivuilta.

Perheellisen eli yhdessä vaimonsa ja/tai lapsensa kanssa asuvan varusmiehen toimeentulo on pyritty järjestämään perusavustuksen, asumisavustuksen ja päivärahan avulla.

Perusavustusta maksetaan varusmiehen perheenjäsenille.

Perusavustuksen lisäksi varusmies perheineen on oikeutettu asumisavustukseen, joka kattaa – asumismuodosta riippuen – vuokran, yhtiövastikkeen, erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, asuntolainojen korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon hoitomenot.

Huomionarvoista perheellisen varusmiehen toimeentulossa on se, että perheen (siis myös puolison) tulot leikkaavat Kelalta saatavien avustusten määrää. Tiettyjä tuloja ei oteta huomioon, mutta esimerkiksi puolison palkkatulot vähennetään suoraan maksettavasta avustuksesta. Jos varusmiehen puoliso käy kokopäiväisesti töissä, voi saatavan sotilasavustuksen määrä tippua nollaan.

Perheellisen varusmiehen kannattaa jo etukäteen suunnitella palveluksen aikainen toimeentulonsa ja perehtyä Kelan maksamiin tukiin.