Asevelvollisuus ja opinnot

Tutkimusten mukaan asevelvollisuuden suorittaminen hidastaa uusien opintojen aloittamista. Kannattaako hankkia jatko-opiskelupaikka heti toisen asteen opintojen jälkeen vai tulisiko ensin keskittyä rauhassa asevelvollisuuden suorittamiseen? Yhtä oikeaa vastausta ei ole olemassa. Tärkeintä on tiedostaa eri vaihtoehdot ja niiden seuraukset ajoissa.

Opintoihin haku ennen asevelvollisuuden suorittamista

Jos sinulla on jo selkeä käsitys omasta opiskelualastasi, kannattaa uusiin opintoihin pyrkiä jo toisen asteen opintojen valmistumisvuoden keväänä. Tällöin voit aloittaa opintosi heti seuraavana syyslukukautena, aloittaa asevelvollisuuden suorittamisen esimerkiksi vuodenvaihteessa ja jatkaa palveluksen jälkeen takaisin opintojesi pariin.

Kannattaa myös huomata, että korkeakouluissa opintojen orientaatiojaksot pidetään yleensä syyslukukauden alussa. Kesken lukuvuotta aloitettavissa opinnoissa ei vastaavanlaista opinto-ohjausta ole välttämättä tarjolla. Lisäksi kiinnittyminen opiskelijayhteisöön voi olla keskellä vuotta vaikeaa.

Muista tehdä läsnä- ja poissaoloilmoitus uudessa opiskelupaikassasi sen mukaan, milloin suoritat asevelvollisuutesi. Opiskeluaikavaatimusten kiristyessä on hyvä olla tarkkana tämän asian kanssa. Varusmiespalvelus ei lyhennä opiskeluaikaa, jos hoidat poissaolevaksi ilmoittautumisen ajoissa.

Opintoihin haku asevelvollisuuden suorittamisen aikana

Jos tuleva opiskelualasi ei ole vielä toisen aseen opintojen päättyessä selvinnyt, voi asevelvollisuuden suorittaminen antaa aikaa tulevaisuudensuunnitelmien hahmottumiseen. Tällöin on kuitenkin hyvä ottaa ajoissa selville mahdollisten jatko-opintojen haku- ja pääsykoeajat.

Pääsykokeisiin on mahdollista osallistua palveluksen aikana, mutta niihin valmistautuminen on asevelvollisuuden suorittamisen aikana työlästä. Pääsykokeisiin lukeminen vaatii huomattavaa itsekuria. Varusmiespalveluksen aikana pääsykokeisiin voi lukea pääsääntöisesti vain ilta- ja viikonloppuvapailla sekä lomilla. Osassa varuskuntia tarkoitukseen on lisäksi saatavissa pidennettyä iltavapaata.

Asevelvollisuus ja työelämä

Jos et suunnittele hakeutuvasi jatkokoulutukseen vaan aiot siirtyä suoraan työelämään esimerkiksi ammatillisen koulutuksen päätteeksi, kannattaa sekin tehdä heti toisen asteen opintojen päätyttyä.

Jos mahdollista, työpaikka on hyvä hankkia jo ennen asevelvollisuuden suorittamista, sillä palveluksen aikana työpaikan hankkiminen on hankalaa. Työ- tai virkasuhteesta ei pidä irtisanoutua asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi, sillä laki turvaa oikeuden palata työpaikkaan samaan tai vanhoja töitä vastaaviin työtehtäviin.

Palveluksen aloittamispäivä on ilmoitettava työnantajalle vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Työhön paluusta voi alustavasti sopia jo tällöin. Varusmiespalveluksen päättyessä työnantajalle on ilmoitettava töihin paluusta viimeistään 14 päivää etukäteen.

Jos asut omillasi ja tulet saamaan sotilasavustusta esimerkiksi vuokran maksamiseen, palveluksen aikana töiden tekeminen ei ole kannattavaa edes satunnaisesti, sillä saadut nettotulon vähennetään mahdollisesta sotilasavustuksesta sellaisenaan.